manifest

languages: ennlno

FRANJE is een parasitair fringe festival. Het lift mee op de publiciteit van een ander festival, en voegt daar op eigen initiatief een randprogrammering aan toe.

FRANJE ziet kunst als essentieel middel om onze cultuur vorm te geven, over te dragen en continue te vernieuwen. Individuele kunstenaars voelen de noodzaak het leven te ondervragen. Al doende geven zij uiting aan de tijdgeest, doen onderzoek naar normen en waarden, en geven zo (mede) gestalte aan een veranderende maatschappij.

FRANJE maakt geen deel uit van enige gevestigde orde. Vernieuwing begint vaak buiten het centrum van de aandacht en volgt zijn eigen ontwikkeling, veilig in de luwte, tot het uiteindelijk in de hoofdstroom belandt (of deze definieert). Veel ideeën sneuvelen onderweg, en de kans om tot wasdom te komen hangt vaak af van toevalsmomenten onderweg. FRANJE richt zich welbewust op prille ideeën die nog geen deel uitmaken van bestaande structuren, door een podium te scheppen voor onderzoek en ontwikkeling.

FRANJE selecteert niet. Niet op kwaliteit, niet op opleidingsniveau, niet op discipline, niet op een thema. Iedereen die iets wil laten zien kan zich aanmelden en krijgt, voor zover de beschikbare locaties dat toestaan, een plek om dat te tonen. FRANJE gaat er van uit dat kunstenaars, die vaak al jaren energie en geld in hun producties hebben geïnvesteerd, daarmee impliciet geïnvesteerd hebben in de ontwikkeling van hun eigen kwaliteit. FRANJE regelt de locaties en de publiciteit, de rest is aan de maker. Makers spelen op hun eigen voorwaarden, en zijn zelf verantwoordelijk voor techniek en publiek, bepalen zelf of ze entree heffen of niet. Het publiek bepaalt wie succesvol blijkt en wie niet.

FRANJE is een festival waar lokaal en internationaal elkaar ontmoeten, een plek waar kunstdisciplines vermengen, kunstenaars elkaar kunnen inspireren, en publiek en programmeurs een kijkje kunnen nemen in de kunstkeuken van de toekomst. Bij FRANJE zie je voorstellingen die je elders niet ziet. Kom kijken naar theatrale experimenten, try-outs, rare crossovers, korte voorstellingen, etc. Ontmoet de makers en wees getuige van hun creatief proces in volle gang.